برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

کلید اسرار یک و دو

کلید اسرار یک و دو

کلید اسرار یک و دو

کتابی است در مورد:
1- علم ایام و شناخت ایام سعد و نحس، مثلا چه روزهایی جهت اموری خوب و یا بد می باشد. اموری مانند ازدواج – مسافرت – معاملات و شروع کارهای مهم و دعاهایی برای نفع نحوست ایام بد جهت جلوگیری از مشکلات ایام بد و نحس.
2- علم طالعها و روش پیداکردن طالع افراد از روی حروف ابجد و صور فلکی
3- دعاهای مخصوص هر طالع که برای شخص نافع می باشد و برایش مبارک است.
4- سنگها و انگشترهای مخصوص هر طالع و بیماریها و عضو حساس بدن
5- روانکاوی افراد از…