برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

گوشه هایی از تاریخ توسعه نیافتگی در ایران

گوشه هایی از تاریخ توسعه نیافتگی در ایران

گوشه هایی از تاریخ توسعه نیافتگی در ایران

حجم فایل : 458.8 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 10 بنام خدا 2/27/2020 1 2/27/2020 2 گوشه هایی از تاریخ توسعه نیافتگی در ایران 2/27/2020 3 عوامل تاریخی عدم توسعه رکود فکری و برخورد قشری با مذهباستبداد سیاسی داخلی و از بین رفتن قدرت سیاسیاز بین رفتن توان، سازمان و قدرت نظامیتجزیه و بخشش زمین هاایستایی نظام اقتصادیاز رونق افتادن تولید داخلی و رونق واردات نفوذ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استعمار فقدان سازمان های تولیدی، اجتماعی و سیاسی پویا 2/27/2020 4…