برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

103-طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها

103-طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها

103-طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها
علیرضا جهان پور – استادیار سازه دانشگاه ملایر حمید محرمی – دانشیار سازه دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید درلبه ها دردهه اخیر به عنوان یک انتخاب به جای نوع سنتی آن پیشنهاد شده است و بسیاری از محققین به بررسی رفتار و عملکرد آن پرداخته اند دراین سیستم ورق دیوار به جای اینکه به ستونهای اصلی قاب که بارقائم را تحمل می کنند متصل شود به ستونهای…