برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

114-مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی

114-مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی

114-مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی

نویسندگان مقاله مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یک سازه فولادی قاب خمشی
جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوید صابر نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه شمال آمل
چکیده:
خرابی پیشرونده بصورت گسترش خرابی دریک سازه ازیک المان به المان دیگر بطوریکه درنهایت منجر به خرابی کل سازه و یا بخش عمده ای از آن می شود تعریف می شود دربسیاری از مقالات دیده میشود که به…