برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

115- برآورد نتایج تحلیل دینامیكی غیر خطی به كمك تحلیل استاتیكی غیر خطی تطبیقی

115- برآورد نتایج تحلیل دینامیكی غیر خطی به كمك تحلیل استاتیكی غیر خطی تطبیقی

115- برآورد نتایج تحلیل دینامیكی غیر خطی به كمك تحلیل استاتیكی غیر خطی تطبیقی

مشخصات نویسندگان مقاله برآورد نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی به کمک تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی
نوید مهدوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندحامد مهدوی – کارشناس ارشد خاک و پیحمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
برایتخمین عملکرد لرزه ای سازه تحت اثربارهای لرزه ای روش تحلیل دینامیکی افزایشی IDA درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است روش IDA روش جدیدی است که میتواند رابطه بین ظرفیت و نیاز لرزه ای را به…