برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

228- کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)52ص

228- کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)52ص

228- کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)52ص

کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)
Entrepreneurship workshop production of prefabricated panels
 
 
 
نام استاد :
 
 
نام محقق :
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 
فصل اول – کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1- 1 مقدمه…