برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

244_گزارش كارآموزي عمران – اجراي ساختمانهاي بتنی و آرماتور بندی و بتن ریزی آن 72 ص

244_گزارش كارآموزي عمران - اجراي ساختمانهاي بتنی و آرماتور بندی و بتن ریزی آن 72 ص

244_گزارش كارآموزي عمران – اجراي ساختمانهاي بتنی و آرماتور بندی و بتن ریزی آن 72 ص

فهــرست مطالب :
 
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
معرفي شركت مشاورين طرح نو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
خط مشي كيفيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
مأموريت شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
مكان كارآموزي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
اتمام دوره كارآموزي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
فصل اول :…