برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

316-ESO بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش

316-ESO بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش

316-ESO بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO
محمدحسین امین فر (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۱۳۸۹)استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز رضا گلداران – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز حمید احمدی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۲۵۰)دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش، بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی بر مبنای روش بهینه سازی تکاملی سازه (ESO) به منظور کاهش حجم بتن ریزی…