برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

320- مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری

320- مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری

320- مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری

مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری
سارا ممانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران علی کمک پناه – دانشیار گروه خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده مقاله:
ارزیابی عملکرد سدهای خاکی در برابر بارگذاری لرزه ای یکی از مهمترین مسائلی است که باید در تحلیل و طراحی سدها تحت بارهای دینامیکی مورد توجه قرار گیرد تحلیل الاستوپلاستیک ابزار مناسبی برای…