برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

61_کارآموزی صنایع شیمیایی -آزمايش كنترل كيفي اداره آبفا 22 ص

61_کارآموزی صنایع شیمیایی -آزمايش كنترل كيفي اداره آبفا 22 ص

61_کارآموزی صنایع شیمیایی -آزمايش كنترل كيفي اداره آبفا 22 ص

به نام خدا
آزمايشگاه اداره آبفا
گزارش كار: استريل كردن ظرف‌هاي نمونه‌برداري ميكروبي از آب آشاميدني
اسامي گروه: فروزان پاپري ثابت
روش كار:
درون ظروف نمونه 1 قطره محلول تيوسولفات ريخته و درب آن را بسته و درون دستگاه قور قرار داده و به مدت 5/1ساعت در دماي 170 درجه سانتيگراد قرار مي‌دهيم.
اين دستگاه براي شيشه‌هايي بكار مي‌رود كه درب شيشه‌اي داشته و در دماي 170 درجه سانتيگراد بكار مي‌رود.
 
 
به نام خدا
آزمايشگاه اداره آبفا…