برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

64_کارآموزی -کارخانه شیر و لبنیات چوپان 72 ص

64_کارآموزی -کارخانه شیر و لبنیات چوپان 72 ص

64_کارآموزی -کارخانه شیر و لبنیات چوپان 72 ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
توضیحاتی در باره ی کارخانه چوپان. 2
آزمایشگاههای کارخانه. 2
تاریخچه:3
تعریف شیر. 5
واحدهاي شركت چوپان. 6
انواع محصولات توليدي توسط شركت.. 6
نحوه ورود شير به كارخانه و بررسي سيستم HTST. 6
شير پاستوريزه و هموژن. 8
شير خشك.. 9
مراحل توليد. 9
كنترلهاي مرحله تغليظ.. 9
بسته بندي.. 10
موارد نشانه گذاري.. 10
خامه (Cream)11
تعاریف.. 11
نسبت بین اندازه ذرات در شیر. 13
پنیر (Cheese)13
ضد عفونی کردن. 16
مراحل شستشو و نظافت.. 16
شستشو درجا…