برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

68- بررسی تأثیر شدت زلزله مبنا طراحی سازه و نوع قاب خمشی در ساختمان های فولادی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده

68- بررسی تأثیر شدت زلزله مبنا طراحی سازه و نوع قاب خمشی در ساختمان های فولادی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده

68- بررسی تأثیر شدت زلزله مبنا طراحی سازه و نوع قاب خمشی در ساختمان های فولادی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تأثیر شدت زلزله مبنا طراحی سازه و نوع قاب خمشی در ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده
اردشیر دیلمی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیرغزاله اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
خرابی پیشرونده به طور کلی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن انهدام یک یا چند عضو سازهای به خرابی اعضای مجاور بیانجامد. به علت اهمیت توام این پدیده و…