برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

684 – خرید و دانلود تحقیق: الگوريتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوع – 47 اسلاید پاورپوینت

684 – خرید و دانلود تحقیق: الگوريتم فرا ابتکاری جستجوی ممنوع – 47 اسلاید پاورپوینت

مسائل ترکيبی (Combinatorial )
ظاهر مسئله ساده ولی حل به سادگی امکان پذیر نیست (Combinatorial)
Gary and Johnson(1970) به دشواری این مسائل اذعان کردند
Nonpolynomial Problems مسائلی که با افزایش تعداد متغیرها بصورت نمایی رشد می‌کنند
تابعی به نام تابع پیچیدگی زمانی (Time Complexity Function) در اینگونه مسائل مطرح می‌شود
مثال : فروشنده دوره‌گرد ، دور همیلتونی،تخصیص n کار به m کارگر و…
 
 
مشکلات بهینه سازی مسائل ترکیبی
بهینه سازی f(x1, x2,…, x100)
xi متغیر صفر و یک و تابع f…