برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

76- چارچوبی برای تعیین ساختار شكست كار WBS پروژه های تونلسازی

76- چارچوبی برای تعیین ساختار شكست كار WBS پروژه های تونلسازی

76- چارچوبی برای تعیین ساختار شكست كار WBS پروژه های تونلسازی

مشخصات نویسندگان مقاله چارچوبی برای تعیین ساختار شکست کار WBS پروژههای تونلسازی
الناز صیامی ایردموسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدنمجید عطایی پور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیرفرشاد آیت اللهی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسهادی هراتیان –
چکیده مقاله:
ساختار شکست کار WBS یکی از اساسی ترین مفاهیم مدیریت پروژه است که پایه و اساسی را برای تعریف محدوده کار پروژه فراهم کرده و با انسجام دادن به آن دقت برآوردهای هزینه و زمان را به بود می…