برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

99 – نگاه اجمالی به ازدواج و بررسی معایب و محاسن آن – 24 صفحه فایل ورد

99 – نگاه اجمالی به ازدواج و بررسی معایب و محاسن آن – 24 صفحه فایل ورد

فهرست مطالب
عنوان:
نگاه اجمالی به ازدواج
محاسن ازدواج:
1-نهاد خانواده
2-عشق وعلاقه
4-بهداشت روانی
معایب ازدواج:
1-تعارضات خانوادگی
3-طلاق
منابع
 
نهاد خانواده
خانوار یک واحد آماری است که چنانچه بخواهیم تعریفی از آن ارائه دهیم می توان گفت که منظور از خانوار تعداد افرادی است که زیر یک سقف زندگی می کنند و دور یک سفره غذا می خورند و به عبارت دیگر اصطلاح خانوار را برای تعداد افرادی بکار می بریم که دارای هزینه مشترک اقتصادی باشند ….