برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

installation-configuration and database upgrades

installation-configuration and database upgrades

installation-configuration and database upgrades

تعداد صفحات : 63 صفحه
زبان : انگلیسی
حجم فایل : 630k
این کتاب شامل هشت فصل می باشد که عبارتند از :
1-installation new fuatures suport
2-performance enhancements to the installition process
3-simplified instance configuration
4- viewing database feature usage statics
5-supported upgrade paths to oracle DB 10g
6-using new utility
7-using the simplified upgrade process
8-starting up DB using a new mode when upgrading…