برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ترموديناميک

ترموديناميک

ترموديناميک

نام فایل : ترموديناميک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 21
حجم : 240 کیلوبایت
ترموديناميکگرما – دما و دماسنجفشارانبساط اجسامگاز کاملگرما سنجي و واحدهاي آنگرماي لازم براي تبديل يخ به آبتعادل آب و يختعادل آب با بخار آبفرآيندهاي ترموديناميکيانرژي درونيقوانين ترموديناميکماشين هاي گرمايييخچال گرما  هنگامي که دو جسم با دماهاي متفاوت در تماس با يکديگر قرار گيرند انرژي از جسم گرمتر به جسم سرد تر ميرود به انرژي که در اين شرايط منتقل مي شود…