برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جذب-فسفر-توسط-گیاهاناز-خاک-تا-سلول-16-ص

جذب-فسفر-توسط-گیاهاناز-خاک-تا-سلول-16-ص

جذب-فسفر-توسط-گیاهاناز-خاک-تا-سلول-16-ص

نام فایل : جذب-فسفر-توسط-گیاهاناز-خاک-تا-سلول-16-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 19
حجم : 93 کیلوبایت
جذب فسفر توسط گیاهان:از خاک تا سلولمقدمهP یک عنصر غذایی مهم در گیاهان است که حدود 2/0 درصد از وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد. P یک جزء مولکولهای کلیدی مانند اسیدهای نوکلئیک، فسفولیپیدها و ATP است و در نتیجه گیاهان بدون مقدار کافی از این ماده غذایی نمی توانند رشد کنند. P همچنین در کنترل و اکنشهای آنزیمی کلیدی و در تنظیم مسیرهای متابولیسمی نقش دارد. بعد…