برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

حرکت-در-دو-بعد

حرکت-در-دو-بعد

حرکت-در-دو-بعد

نام فایل : حرکت-در-دو-بعد
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 10
حجم : 200 کیلوبایت
فصل 3. حركت در دو بعد. 1-3 مبحث اصلي.1-1-3 حركت در دو بعد: محورهاي مختصات(هم پايه) و جابجايي(جايگزيني)در ادامه به بررسي حركت كلي تري كه تنها در طول خط مستقيم رخ نمي دهد مي پردازيم. مثالي در شكل 1-3 آمده است. در اين مثال توپي با زاويه A از خط افقي پرتاب مي شود. حركت توپ در سطح هموار رخ مي دهد و مسير پرتابي آن در هوا به شكل سهمي است. براي توصيف جايگاه(مكان) توپ به دو محور مختصات x و y…