برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ديفرانسيل-وانتگرال-20-ص

ديفرانسيل-وانتگرال-20-ص

ديفرانسيل-وانتگرال-20-ص

نام فایل : ديفرانسيل-وانتگرال-20-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 16
حجم : 175 کیلوبایت
خط مماسبسياري از مسائل مهم حساب ديفرانسيل وانتگرال، به مسئله پيدا كردن خط مماس وارد بر منحني در يك نقطه معين روي منحني مربوط مي شوند. در هندسه مسطحه اگر منحني دايره باشد، خط مماس در يك نقطه P روي دايره، به عنوان خطي تعريف مي شود كه دايره را فقط در يك نقطه قطع مي كند. اين تعريف در حالت كلي براي همه منحنيها صادق نيست. به عنوان مثال، خطي كه مي خواهيم در نقطه P بر…