برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

روانشناسي-ورزش

روانشناسي-ورزش

روانشناسي-ورزش

نام فایل : روانشناسي-ورزش
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 33
حجم : 126 کیلوبایت
روانشناسي در ورزشدر روانشناسي ورزشي مراحل رواني و روحي استعمال‌ ميشود که به ما راهنمايي و مجموعه دستورالعمل قابل لمس ارائه ميدهد که چطور ما در موقعيتهاي رقابتي و مسابقه بهترين استراتژيهاي روحي را به دست بياريم. ما در اين بخش در طول زمان در بخش هاي مختلف به مربي هايي که رسيدگي به ورزشکنان ميکنند تکنيکهايي را آموزش ميدهيم که بتوانند با کمک اين علم تيم ها و ورزشکنان…