برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

زيره-سبز

زيره-سبز

زيره-سبز

نام فایل : زيره-سبز
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 33
حجم : 157 کیلوبایت
فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمهفصل اول؛ تاريخچه و مبدأ زيره سبزفصل دوم؛ گياهشناسي زيرة سبز2-1 تيرة جعفري2-2 جنس زيرة سبز Cuminum2-3 زيرة سبز Cuminum Cyminumفصل سوم؛ زيرة سبز و نيازهاي آن براي رشد و نمو3-1 محيط رشد زيرة سبز3-1-1 نيازهاي حرارتي زيرة سبز3-1-2 نيازهاي رطوبتي زيرة سبز3-1-3- خاك مناسب براي زيرة سبز3-1-4 نيازهاي نوري زيرة سبز3-2 اجزاي عملكرد زيرة سبز3-2-1 عملكرد دانة زيرة سبز3-3 مراحل نمو زيرة…