برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

سوالات-درس-بیوشیمی-رشته-ی-کشاورزی

سوالات-درس-بیوشیمی-رشته-ی-کشاورزی

سوالات-درس-بیوشیمی-رشته-ی-کشاورزی

نام فایل : سوالات-درس-بیوشیمی-رشته-ی-کشاورزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 5
حجم : 45 کیلوبایت
سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی1-فراوانترین کاتیون داخل سرم خون انسان کدام است؟الف) ب) ج) د) 2-فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟الف)=nMRTת ب)=MRTת ج)PV=nRT د)هیچکدام3-علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟الف)Si ب)Se ج)S د)Sc4-در بیوسنتز کلروفیل کدام عنصر شرکت نمی کند؟الف)Cu ب)……