برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

فایل پاورپوینت در مورد ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM

فایل پاورپوینت در مورد ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM

پاورپوینت در مورد ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 18
 
 
 
 
 
ميكروسكوپ نيروي اتمي Atomic Force Microscopy
ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM از آنجا كه قدرت تحليل بي ماننديدارد به عنوانيك ابزار باارزش دربررسي مواد معرفي شدهاست.قدرتAFM درتصويركردن صفحات در گازها يا در زير مايعات، توانايي آن را در حل مسايل صنعتي بسيار بالا برده است.شايانذكر استاين پيشرفت هاي حاصل شده در STMبود كه باعثاختراع دستگاهي با ويژگيهاي AFM گرديد….