برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

قانون-ضمانت-تعهدات

قانون-ضمانت-تعهدات

قانون-ضمانت-تعهدات

نام فایل : قانون-ضمانت-تعهدات
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 27
حجم : 77 کیلوبایت
قوانین تعهد آوربه نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان…