برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

كليدها-10-ص

كليدها-10-ص

كليدها-10-ص

نام فایل : كليدها-10-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 7
حجم : 43 کیلوبایت
كليدهاكليدهاي محدود كننده كليد محدود كننده كه كانالي ميگرو سويچ نيز ناميده مي شود كليدي است كه براي قطع و وصل يك حركت خطي يا وراني و يا تعويض جهت دوران يك متحرك بكار مي رود اي كليد اهرمي دارد كه وقتي دسته متحرك در آن برخورد مي كند كنتاكتي را قطع مي نمايد. كنتاكت مزبور خود عامل و زماني است براي ماشيني كه هدف كنترل آنست. چنانچه از اسم اين كليد بر مي آيد. كليد ياد شده براي محدود…