برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ماليات-بر-ارث-1000

ماليات-بر-ارث-1000

ماليات-بر-ارث-1000

نام فایل : ماليات-بر-ارث-1000
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 3
حجم : 27 کیلوبایت
ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و…