برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ماهواره-ها

ماهواره-ها

ماهواره-ها

نام فایل : ماهواره-ها
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 24
حجم : 134 کیلوبایت
موضوع: نام پروژه: فيزيك پيشاستاد راهنما: آقاي شجاعيگردآورندگان:سميه ساده،كبري لوشابيدانشجويان رشتة كامپيوتر(دانشكدة فني و مهندسي واحد مشهد)زمستان83مقدمه:تحقيقات فضائي بعنوان شاخه اي ازعلم وتكنولوژي طي 25سال اخير كه ازپرتاب نخستين ماهواره به فضا مي گذرد پيشرفتها و تحولات شگرفي داشته است. درمسيراين توسعه وتحول، بسياري از شاخه هاي علم نظير فيزيك نجومي، سياره…