برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مستندات-سيستم-مديريت-كيفيت-روش-اجرايي-كنترل-اسناد-22-ص

مستندات-سيستم-مديريت-كيفيت-روش-اجرايي-كنترل-اسناد-22-ص

مستندات-سيستم-مديريت-كيفيت-روش-اجرايي-كنترل-اسناد-22-ص

نام فایل : مستندات-سيستم-مديريت-كيفيت-روش-اجرايي-كنترل-اسناد-22-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 19
حجم : 339 کیلوبایت
بسمه تعاليجمهوري اسلامي ايرانوزارت پست و تلگراف و تلفنمركز تحقيقات مخابرات ايرانمستندات سيستم مديريت كيفيتروش اجرايي كنترل اسنادتذكرات مهم: اين سند جزو اسناد كنترل شده سيستم مديريت كيفيت مركز تحقيقات مخابرات ايران است و همواره آخرين ويرايش آن داراي اعتبار مي‌‌باشد. هر گونه تغيير در اين سند طبق روش اجرايي كنترل اسنادو…