برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

معرفی-اوليه-VB.NET_

معرفی-اوليه-VB.NET_

معرفی-اوليه-VB.NET_

نام فایل : معرفی-اوليه-VB.NET_
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 87
حجم : 623 کیلوبایت
معرفی اوليه  VB.NET يک برنامه کامپيوتری ، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نحوه انجام يک فعاليت را برای کامپيوتر مشخص می نمايند ، تشکيل می گردد. دستورالعمل های نوشته شده بعنوان نمونه ممکن است به کامپيوتر اعلام نمايند  که تعدادی از اعداد را با يکديگر جمع  و يا دو عدد را بايکديگر مقايسه و بر اساس نتيجه  بدست آمده ، اتخاذ تصميم نمايد. دستورالعمل های نوشته شده ،…