برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مقاومت-و-الکتریسیته-ساکن99

مقاومت-و-الکتریسیته-ساکن99

مقاومت-و-الکتریسیته-ساکن99

نام فایل : مقاومت-و-الکتریسیته-ساکن99
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 21
حجم : 153 کیلوبایت
مقاومت و الکتریسیته ساکنهمانطوریکه در قبل دیدیم، بعضی از اتم ها دارای الکترونهای ناپیوسته هسـتند. الکترونها را می توان به آسانی از یک اتم به اتم دیگر منتقل کرد. زمانی که این الکترونها در بین اتمها حرکت می کنند، جریان الکتریسیته یا برق تولید می شود. یک قطعه سیم را بردارید. الکترونها از یک اتم به اتم دیگر عبور کرده و باعث ایجاد جریان برق از یک سمت به سمت دیگر…