برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

موتورهای-الکتریکی-45-ص

موتورهای-الکتریکی-45-ص

موتورهای-الکتریکی-45-ص

نام فایل : موتورهای-الکتریکی-45-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 47
حجم : 4486 کیلوبایت
فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2فصل 1- موتورهاي القاء يكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-1- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-1-1- تئوري ميدان دوگانه دوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-1-2-تئوري ميدانهاي متقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1-2- موتور القاء…