برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پروژه قیمت تمام شده هر کیلو گندم (حسابداری محصولات کشاورزی)

پروژه قیمت تمام شده هر کیلو گندم (حسابداری محصولات کشاورزی)

پروژه قیمت تمام شده هر کیلو گندم (حسابداری محصولات کشاورزی)

پروژه حسابداری محصولات کشاورزی و محاسبه هر کیلو گندم مربوط به درس پروژه حسابداری در 39 صفحه به صورت WORD قابل ویرایش 
مقدمه.. 1
تاریخچه گندم.. 4
تاریخچه تحقیقات گندم در ایران.. 4
مفروضات لازم.. 5
ويژگيهاي صنايع كشاورزي از ديدگاه سيستم حسابداري صنعتي عبارت است از:. 6
مراحل توليد در عمليات كشاورزي.. 7
مرحله كاشت… 7
مرحله داشت… 7
مرحله برداشت… 8
تعاریف و اصطلاحات آورده شده در پرو‍ژه. 8
هزينه آب مصرفي.. 9
هزينه بذر مصرفي.. 10
كود مصرفي.. 10
سربار…