برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ژئوپليتيك-مرز-ايران-وكشور-آذربايجان-50-ص

ژئوپليتيك-مرز-ايران-وكشور-آذربايجان-50-ص

ژئوپليتيك-مرز-ايران-وكشور-آذربايجان-50-ص

نام فایل : ژئوپليتيك-مرز-ايران-وكشور-آذربايجان-50-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 65
حجم : 307 کیلوبایت
دانشگاه علوم انتظاميدانشكده فرماندهي وستادموضوع:ژئوپليتيك مرز ايران وكشور آذربايجاناستاد:سرتيپ پاسدار دكتر سيدمحمد هادي اياذيمحقق:دانشجوي دوره سيزده دافوس داخليسرهنگ دوم كيقباد مصطفائيپاييز 87فهرست مطالبمقدمهبخش اول:گفتار اول:مرز ومرزبانيگفتار دومبرخي تعاريف واصطلاحات مرزيالف) تعاريف واصطلاحات عمومي مرزيب)تعاريف واصطلاحات مربوط به…