برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

p4

p4

p4

نام فایل : p4
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 26
حجم : 191 کیلوبایت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي دانشكده پرستاري ـ مامايي Myocardial Infarction(MI)درس مربوطه:اپيد ميولوژياستاد راهنما:تهيه كنندگان:« پاييز 1385 »با تشكر از :ـ مديريت، بخش پرستاري و بخش مدارك پزشكي بيمارستان لبافي نژادـ بخش آموزش دانشكده ـ سركارخانم منصوري و سركار خانم دست باز ـ استاد محترم سركار خانم دكتر سعيد الذاكرينفهرست:مقدمه5پاتو فيزيولوژي6اتيولوژي 9عوامل…