برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

نام فایل : آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 16
حجم : 172 کیلوبایت
شورایعالی برنامه ریزیوزارت فرهنگ و آموزش عالیآئین نامه آموزشیدوره های کاردانی و کارشناسیمصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزیاردیبهشت ماه 1376 نشریه شماره 155فهرست مطالب موضوع صفحه موضوع صفحهتصویب نامه شورای عالی برنامه ریزیمشروطی(ماده27)9فهرست مطالباخراج دانشجوی مشروط(ماده29)9مقدمه(روش اجرا)الف……