برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آلاینده های میکروبی 25 ص

آلاینده های میکروبی 25 ص

آلاینده های میکروبی 25 ص

نام فایل : آلاینده های میکروبی 25 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 20
حجم : 105 کیلوبایت
آلاینده های میکروبیروشهاي گندزدايي آب آشاميدني(حذف آلاينده هاي ميکروبي) مقدمه : رشدآگاهيهاي عمومي از قابليت آلودگي آبهاي زيرزميني وسطحي ونيز افزايش تمايل به انجام فعاليتهاي تفريحي درمحيطهاي باز،در مناطقي كه تحت پوشش آب شرب سالم وبهداشتي قرارندارندمنجربه افزايش بهره گيري ازسيستم هاي ضدعفوني كننده آب گرديده است. بطور كلي چشمه ها وچاهها،درياچه…