برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آوند چوبي 19 ص

آوند چوبي 19 ص

آوند چوبي 19 ص

نام فایل : آوند چوبي 19 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 16
حجم : 197 کیلوبایت
آوند چوبيبافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم از مریستم انتهایی منشا می‌گیرد. بافت چوبی واجد دیواره نخستین را که از پروکامبیوم گیاه ایجاد می‌شود، بافت چوبی نخستین می‌نامند. در بسیاری از گیاهان پس از تکمیل دیواره نخستین ، بافتهای پسین تشکیل می‌شوند. بافت چوبی حاصل از کامبیوم آوندی را بافت چوبی پسین می‌نامند.بافت چوبی از 4…