برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص

اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص

اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص

نام فایل : اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری 27 ص
فرمت : .DOC
تعداد صفحه/اسلاید : 30
حجم : 450 کیلوبایت
‏اثر عناصر آلياژی بر ميکروساختار و استحکام چدن خاکستری :ترجمه: محمود طاهری شهرآئینیدانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید رجایی برگرفته از سایت: www.elsevier.com خلاصه:آزمایشات ریخته گری برای توليد چدنهای خاکستری باترکيباتی در محدوده(درصد وزنی):  Fe–3.2C–wCu–xMo–yMn–zSi که w = 0.78–1.79, x = 0.11–1.17, y = 0.68–2.34 و z = 1.41–2.32 انجام…