برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

احتمال شرطی 28 ص

احتمال شرطی 28 ص

احتمال شرطی 28 ص

نام فایل : احتمال شرطی 28 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 26
حجم : 265 کیلوبایت
احتمال و احتمال شرطی مدل احتمال شرطی اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه ای S باشند و ، و بدانیم آگاهی از رخداد حتمی پیشامد B در مقدار احتمال سایر پیشامدها اثر می گذارد، احتمال پیشامد A به شرط این که پیشامد B رخ دهد به صورت زیر تعریف می شود: قاعده ضرب احتمال این رابطه به قاعده ضرب احتمال موسوم است. به کمک این قاعده می توان احتمال رخداد هم زمان دو پیشامد را تعیین کرد. ……