برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

انرژی باد 26ص

انرژی باد 26ص

انرژی باد 26ص

نام فایل : انرژی باد 26ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 25
حجم : 310 کیلوبایت
انرژی باد :دید کلی یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است باد پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود. گرم شدن زمین و جو آن بطور نامساوی سبب تولید جریانهای همرفت (جابجایی) می‌شود و نیز حرکت نسبی جو نسبت به زمین سبب تولید باد است.با توجه به اینکه مواد قابل احتراق فسیلی در زمین رو به کاهش است، اخیرا پیشرفتهای…