برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

انرژی هسته ای 39 ص

انرژی هسته ای 39 ص

انرژی هسته ای 39 ص

نام فایل : انرژی هسته ای 39 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 35
حجم : 534 کیلوبایت
فهرستعنوان صفحهمقدمه 2انرژي هسته اي 3اورانيوم 5راديواكتيويته 14راكتورهاي هسته اي 17زباله هسته اي 22كاربردهاي انرژي هسته اي 30بمب هسته ای 30 اورانيوم آري سلاح نه 34اورانیوم درخدمت نابودی نسل بشر 36نتیجه 37منابع و مآخذ 38……