برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص

نام فایل : بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 187
حجم : 1359 کیلوبایت
چكيده تحقيق:در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق…