برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

بيماري هاي ذخيره گليكوژن 12 ص

بيماري هاي ذخيره گليكوژن 12 ص

بيماري هاي ذخيره گليكوژن 12 ص

نام فایل : بيماري هاي ذخيره گليكوژن 12 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 9
حجم : 64 کیلوبایت
بيماري هاي ذخيره گليكوژنكليكوژن مولكولي بزرگ است كه گلوكز در آن ذخيره شده است . اين مولكول در اواسط قرن 19 بوسيله Chaptcer , Cloude Bernard هم به صورت شيميايي و هم به صورت فيزيولوژي ، كشف ، جداسازي و مشخصه گذاري شد . گليكوژن يك پلي ساكلرايد با وزن مولكولي اي از چند ميليون تا بالغ بر چند صد ميليون است . شكلي كروي دارد و شامل اضافات باقي مانده روي D-glucose كه بصورت زنجيري با…