برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش 38 ص

رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش 38 ص

رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش 38 ص

نام فایل : رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخش 38 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 0
حجم : 178 کیلوبایت
دانشكده علوم اداري و اقتصادعنوان:رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول بخشاستاد محترم:جناب آقاي دكتر سعيد مرتضويگردآورنده:فرزانه حشمتيبهار87فهرستفصل اول :كلیات تحقیقمقدمه 2بیان مسئله3اهمیت تحقیق 5اهداف تحقیق 8چار چوب نظری تحقیق 8فرضیات تحقیق 10تعریف واژه ها10فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13ابعاد هوش از دیدگاه اسپیرمن……