برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

زمین 48 ص

زمین 48 ص

زمین 48 ص

نام فایل : زمین 48 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 46
حجم : 2815 کیلوبایت
فصل اول: تعریفات کاربردی1-اهداف اصلی زمین کردناهداف اصلی زمین کردن حفاظت جانی و مالی در حوادث زیر است: 1- خطاهای 50HZ (short circuit & Earth Fault)2- حوادث طبیعی گذار (Lighting & Switching operation)نمای کلی از یک سیستم زمین کامل همراه با سطح مقطع های تجهیزات برای LV و HV ساختمان و سرویسهای مختلف ساختمان در شکل 5-8 نشان داده شده است. همچنین شمای سه بعدی مربوط به سیستم زمین یک پست در شکل 7-1 و نمای زمین یک…