برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

شهر چیست؟ انواع شهرها و ویژگیهای آنها کدامند؟ 61 ص

شهر چیست؟ انواع شهرها و ویژگیهای آنها کدامند؟ 61 ص

شهر چیست؟ انواع شهرها و ویژگیهای آنها کدامند؟ 61 ص

نام فایل : شهر چیست؟ انواع شهرها و ویژگیهای آنها کدامند؟ 61 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 60
حجم : 380 کیلوبایت
شهر چیست؟ انواع شهرها و ویژگیهای آنها کدامند؟ در تعریف شهر اتفاق نظری وجود ندارد و در تعاریف بیان شده بر مواردی نظیر تعداد جمعیت، نوع فعالیت های اقتصادی، حوزه اداری و موارد دیگری اشاره شده است لیکن در بعد جهانی برای شناخت شهر از روستا بیشتر بر تعداد جمعیت تاکید شده استبا توجه به کم وکاستیهای مربوط به تعاریف شهر، تاکید بر نقش شهر…