برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 – 17 ص

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی  از آغاز تا پایان سال 1378 - 17 ص

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 – 17 ص

نام فایل : مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 – 17 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 11
حجم : 100 کیلوبایت
مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی ) از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67ماده 4 – موضوع شرکت :مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند…