برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پروژه كار آ موزي – کامپیوتر 36 ص

پروژه كار آ موزي - کامپیوتر 36 ص

پروژه كار آ موزي – کامپیوتر 36 ص

نام فایل : پروژه كار آ موزي – کامپیوتر 36 ص
فرمت : .Doc
تعداد صفحه/اسلاید : 38
حجم : 756 کیلوبایت
دانشگاه آزا د ا سلا مي ارا كدانشكده فني مهند سيگروه كامپيوترپروژه كار آ موزي نام دا نشجو: آ زا ده سعيدي استا د: جنا ب آقاي مهند س شجاعي نياپدر و مادر يعني دريا، آينه، آسمان آسمانيد! پدر! مادر! به شما تقديم مي كنم با تمام د ل…با تشكر و آرزوي موفقيت براي جناب آقاي ساعدي و سركار خانم مير شمس الهي كه مرا در انجام اين پروژه ياري نمودند. فهرست1ـ اهميت و نقش…