برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 218 ص

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 218 ص

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 218 ص

نام فایل : گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 218 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 229
حجم : 754 کیلوبایت
گزارش شماره 1فصل اولنام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبهمساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه…